Urateroitus, sädeteroitus (Hollow sharpening)

Luistimen terään voidaan teroittaa monenlaista eri muotoa. Ehkäpä yleisin on ns. urateroitus, tai sädeteroitus (hollow sharpening). Tässä teroitusmuodossa luistimen terään teroitetaan kouru. Kourun ollessa keskellä luistimen terään nähden, muodostuu luistimeen kaksi terävää särmää, joiden varassa luistin liukuu jäätä pitkin.

Kourun syvyydellä, toisin sanoen säteen suuruudella pystytään vaikuttamaan kuinka luistin käyttäytyy jäällä.

  • Pieni säde (esim. r=10mm) luo äärimmäisen "terävän tuntuiset" luistimet, jolloin terä uppoaa enemmän jäähän.  Sopii aktiiviselle hyökkääjälle, joka haluaa maksimaalisen pidon jäällä. Pienellä säteellä luistelu kuluttaa paljon voimia, eikä luistin liu'u niin hyvin kuin suuremmalla säteellä.

  • Suuri säde (esim r=30mm) luo hyvän liu'un ja keveän luistelun. Suuri säde ei kuitenkaan anna niin hyvää pitoa kuin pieni säde. Suuri säde sopii hyvin puolustajalle, joka tarvitsee pitkän liu'un ja vaivatonta luistelua esim. takaperin.

  • Hyvä perusasetus luistimelle on säteessä r=20...25mm. Tällöin luistin toimii hyvin sekä hyökkäyspäässä, että pidemmissä liu'uissa

Urateroituksessa äärimmäisen tärkeää on, että ura on aina keskellä luistinta. Niinpä teroitettaessa urateroitusta teroituskoneella, joka säädetään luistimen mukaan, tulee aina mitata luistimen terän paksuus ennen teroitusta!

 

 

Terän profilointi

Luistimen terän pituussuuntainen muoto muodostuu yleensä yhdestä tai kahdesta suuresta kaaresta, sekä lyhyestä suorasta osuudesta luistimen keskellä.

Kaaren sädettä, ja sen asentokulmaa kenkään nähden muuttamalla, saadaan luistin käyttäytymään erilailla. Luistimen keskellä olevalla tasaisen osan pituudella saadaan hallittua kuinka jyrkkiä käännöksiä luistimella voidaan tehdä.

Mitä pidempi liukupituus (suoran osan pituus) luistimessa on, sitä loivempia käännökset ovat. Toisaalta taas, pitkä liukupituus tekee luistimesta vakaamman ja mahdollistaa nopeamman luistelun. Lyhyt liukupituus puolestaan mahdollistaa tiukat käännökset, mutta tekee luistelusta epävakaampaa ja hitaampaa.

Lyhyt suora osuus siis antaa ketteryyttä toimintaan, kun taas pidempi suora osuus puolestaan parantaa luistimen vakautta ja helpottaa pystyssä pysymistä vaativissakin tilanteissa. Profiloinnilla saadaan muutettua myös luisteluasentoa joko etu- tai takapainoiseksi. Uudet luistimet yleensä tulisikin profiloida käyttäjälle sopivaksi heti niiden hankinnan jälkeen. Aina kannattaa kokeilla useita eri profiileja, jotta löydät juuri sinulle sopivan asetuksen.

Profilointi tehdään automaattiteroituskoneella, jossa käytetään valmiita profilointimallineita oikean muodon saamiseksi. Suoran osuuden voi tehdä valmiilla mallineella, tai profiloida sen kaarevan muodon tekemisen jälkeen. Tällöin voidaan suoran osuuden pituus valita vapaasti, sekä sen sijainti kengän keskikohtaan nähden voidaan valita vapaasti. Suoran osuuden pituus on yleensä 30...70mm.

Suoran osuuden pituus ja sijainti ilmoitetaan kokonaispituutena, sekä liukuosan etureunan etäisyytenä luistimen keskikohdasta.

Peruskäytössä asetus 25/50 toimii hyvin.

Ammattitason pelaajat suosivat asetusta 35/65.

 

 

  • Terän profiilin takapainoisuus (Defensive Rocker) aiheuttaa voiman menetystä laukaisunopeudessa, sekä hidastaa liikkeellelähtöä. Takapainoinen luistin kuitenkin mahdollistaa vakaamman ja nopeamman luistelun takaperin. Siksi takapainoinen luistin sopiikin erityisesti puolustajalle

  • Terän profiilin ollessa keskipainoinen (Neutral Rocker), on luistelu helppoa sekä etu- että takaperin. Tämä asetus sopiikin keskikenttäpelaajalle ja yleiskäyttöön.

  • Terän profiilin ollessa etupainoinen (Offensive Rocker), on luisteluasento hieman etupainoinen. Eteenpäin luistelu tehostuu ja nopeutuu, sekä nopea mailankäsittely helpottuu. Siksi etupainoinen luistin sopiikin erityisesti hyökkääjille